Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyta Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wschodniej granicy Państwa

Wizyta Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wschodniej granicy Państwa

W Nadleśnictwie Krynki odbyła się narada Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dowódcami wszystkich służb pełniących straż na granicy polsko-białoruskiej.

W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z delegacją leśników.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazał słowa podziękowania wszystkim jednostkom zaangażowanym w obronę wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazał również na dotychczasową pomoc leśników, polegającą m.in. na dostarczaniu niezbędnego opału dla żołnierzy stacjonujących na posterunkach, wspólnych patrolach strażników leśnych ze służbami mundurowymi wzdłuż pasa granicznego, wzmożonej obserwacji lasów, zatrzymywaniu w lesie osób wzbudzających podejrzenie i powiadamianiu o tym Straży Granicznej. Zapewnił również, że dotychczasowa pomoc leśników będzie kontynuowana, a miarę rosnących potrzeb istnieje możliwość zaangażowania większej liczby strażników leśnych.

Dyrektor Generalny podkreślił również znaczenie bezpieczeństwa rodzin leśników mieszkających na obszarach objętych stanem wyjątkowym.

Dyrektor RDLP w Białymstoku zorganizował również spotkanie nadleśniczych nadleśnictw zlokalizowanych w obszarze stanu wyjątkowego z dowódcami jednostek poszczególnych służb zaangażowanych w ochronę granicy Państwa. W czasie tego spotkania zostały omówione szczegóły organizacyjne współpracy leśników ze służbami.

Dowódcy wszystkich obecnych służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, WOT,  pozytywnie oceniły dotychczasową współpracę z leśnikami polegającą w głównej mierze na dostarczaniu opału i wspólnych przedsięwzięciach logistycznych.