Lista aktualności Lista aktualności

Nowi mieszkańcy Puszczy Rominckiej

Do reintrodukcji żubra w Puszczy Rominckiej przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu.

Nasz główny cel to zapewnienie jak najlepszych warunków do bytowania żubrów. Do zadań wykonywanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” należy zapewnienie odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zimowe dokarmianie, koszenie oraz uprawa łąk, a także przygotowanie niezbędnej infrastruktury.

To właśnie dzisiaj w naszej pięknej Puszczy Rominckiej do grona leśnych zwierząt dołączył największy ssak europejski, czyli żubr Bison bonasus.

Nowi mieszkańcy przyjechali do nas specjalnym transportem między innymi z Puszczy Boreckiej i Knyszyńskiej. Na dzień dzisiejszy przyjechały do nas 4 osobniki – są to 2 krowy z cielętami. Z czasem nasze małe stado będzie się powiększać. Dołączy do nich byk oraz kolejne krowy. Dwie krowy  mają założone obroże telemetryczne wraz z nadajnikiem GPS. Zwierzęta zanim zostaną wypuszczone na wolność, jakiś czas spędzą w specjalnej zagrodzie adaptacyjnej. Należy pamiętać, że są to dzikie zwierzęta, które potrzebują spokoju i czasu do zaaklimatyzowania się w nowym miejscu.