Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez organy Państwa oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec wzrastającego zagrożenia dalszego rozprzestrzenienia się koronowirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, wprowadza się zmianę organizacji pracy Nadleśnictwa Gołdap.

  1. Odwołuje się zaplanowane i nie umawia nowych spotkań, szkoleń, wydarzeń i zajęć edukacyjnych.

  2. Ogranicza się osobiste załatwianie spraw w biurze Nadleśnictwa Gołdap do przypadków absolutnie koniecznych, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem (poprzez sekretariat: +48 87 615 00 48). Osoby takie proszone są o zakrywanie ust i nosa, zachowanie niezbędnej higieny (dezynfekcja rąk), zachowanie bezpiecznej odległości podczas rozmowy (min. 1 metr) i decydowanie się na wizytę tylko w dobrym stanie zdrowia (bez oznak choroby, przeziębienia, kaszlu itp.).  

  3. Proszę w miarę możliwości wykorzystać zdalne sposoby komunikacji z Nadleśnictwem Gołdap: wysyłka pocztą tradycyjną (ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap), pocztą elektroniczną(goldap@bialystok.lasy.gov.pl), telefonicznie (sekretariat: +48 87 615 00 48).

  4. Kasa nadleśnictwa nie przyjmuje zewnętrznych wpłat gotówkowych. Należne zobowiązania pieniężne należy uiścić na rachunek bankowy
    BGŻ S.A. O/Ełk 80 2030 0045 1110 0000 0075 8660
    PKO B.P. S.A. 63 1020 4724 0000 3402 0047 6572

  5. Detaliczna sprzedaż surowca drzewnego będzie prowadzona wyłącznie w kancelariach leśnictw

  6. Informacja o dalszym rozwoju sytuacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na Fb.

 Proszę o zrozumienie, współpracę, zachowanie spokoju i opanowania.

Aktualne informacje oraz zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego a więcej informacji na temat wirusa SARS-CoV-2 na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap