Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Inwentaryzacja stada żubrów wolnej hodowli Puszczy Rominckiej

Inwentaryzacja stada żubrów wolnej hodowli Puszczy Rominckiej

Minęły już 3 lata od czasu wsiedlenia żubrów w Puszczy Rominckiej

Od tego czasu, co roku przeprowadzamy inwentaryzacje stada. W naszym nadleśnictwie obserwacje prowadzimy w sposób ciągły przez cały rok.

W tym celu nasi pracownicy wykorzystują aplikację Obserwator Żubrów. Staramy się, by ocenić nie tylko liczebność, ale również strukturę wiekowo-płciową. Dane, które  opracowujemy, służą do corocznej aktualizacji Księgi Rodowodowej Żubrów. Bieżąca inwentaryzacja wykazała, że nasze stado składa się z 9 osobników, w tym 7 samic oraz 2 samców. Jesteśmy bardzo ciekawi, co przyniesie nam 2024r.