Aktualności

Lasy Państwowe kontynuują proces konsultacji zmierzający do zachowania i ochrony najcenniejszych obszarów leśnych i zapraszają do opiniowania aktualizacji terenów objętych styczniowym moratorium pozyskania drewna. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska umożliwiła wznowienie i wydłużenie terminu przyjmowania uwag.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi,zamówienia,zarządzenia

Sprzedaż drewna,sadzonek

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołdap

Zagrożenie pożarowe

Mapa zagrożenia pożarowego

Zakazy wstępu do lasu

Zakazy wstępu do lasu

Udostępnianie dróg leśnych

Udostępnianie dróg leśnych