Aktualności Aktualności

Powrót

Inwentaryzacja zwierzyny

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 21 i 22 lutego, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Gołdap odbyła się inwentaryzacja zwierzyny

Nasi pracownicy w ciągu dwóch dni opierając się na metodzie pędzeń próbnych dzielnie liczyli zwierzęta zamieszkujące lasy Nadleśnictwa. Metoda ta opiera się na wydzieleniu na terenie OHZ-tu powierzchni badawczych, zwanych „miotami’’ (na terenie naszego Nadleśnictwa było to 8 powierzchni), a następnie osoby zwane naganiaczami ustawianie są wzdłuż jednego boku, przechodzą przez miot naganiając zwierzynę na osoby obserwujące ustawione wzdłuż reszty boków danego miotu.

Aby zapobiec powtarzalności pomiarów obserwatorzy, jak i naganiacze liczą tylko osobniki po swojej lewej stronie. Przejście naganiaczy przez miot jest ciche i spokojne, aby niepotrzebnie nie płoszyć zwierząt. Inwentaryzacja zwierzyny ma na celu określenie przede wszystkim liczebności, a także struktury wiekowej, płci, wskaźników przyrostu i zagęszczenia gatunków. Jest to jedna z podstaw do przygotowania racjonalnych planów łowieckich. Ponadto pozwala na prawidłowe planowanie i prowadzenie nie tylko gospodarki łowieckiej, ale również gospodarki leśnej, przede wszystkim zaplanowanie odpowiednich zabiegów ochronnych. 

Według wstępnych danych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Gołdap stwierdzono występowanie łosi, jeleni, saren, dzików, lisów i zajęcy.