Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

List dyrektora RDLP w Białymstoku do pracowników

List dyrektora RDLP w Białymstoku do pracowników

Tekst Pani Danuty Kuroń zamieszczony w Gazecie Wyborczej 22 listopada 2021r. pod tytułem: „Gdzie są ludzie którzy jeszcze niedawno wzywali pomocy? Czy udało im się przeżyć?” jest niczym innym jak niezdrowym wymysłem autorki.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Treści podane we fragmentach artykułu, dotyczące brutalności strażników leśnych pomagającym innym służbom w bronieniu Polskiej granicy, są krzywdzącym oszczerstwem godzącym w leśników.

„Po cichu”, „Bez świadków”, „Uprzątnąć”, „ciała zmarłych z wycieńczenia” – te zwroty użyte w artykule przez Panią Kuroń szkalują dobre imię pracowników Lasów Państwowych. Żaden z Polskich leśników tak się nie zachowuje, a mundur Polskiego leśnika nigdy nie był splamiony!

Pani Kuroń pozwoliła sobie na zbyt wiele. Haniebne jest przypisywanie leśnikom takich zachowań. Nikt nigdy nie użył podobnych sformułowań wobec leśników. Uderzono w naszą godność i w naszą Instytucję. Leśnicy mają wysokie poczucie patriotyzmu, są zwykłymi normalnymi ludźmi, obywatelami Rzeczypospolitej, nie przestępcami - w jakim świetle przedstawia nas Pani Kuroń.

My Polscy leśnicy, pełniący zaszczytną i odpowiedzialną służbę leśną wzdłuż naszej wschodniej granicy, protestujemy przeciwko używaniu i publikowaniu takich treści. Ktoś kto ma takie – dosłownie: wymysły i je upublicznia nie jest dziennikarzem. Jest kimś kto kłamie. Brak mu po prostu zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

 

Tak naprawdę wygląda pomoc leśników i straży leśnej współpracujących ze służbami broniącymi Polskiej granicy:

Uczestniczymy we wspólnych patrolach ze służbami broniącymi wschodniej granicy Polski.

Wskazujemy służbom granicznym miejsca do prowadzenia obserwacji.

Udostępniamy mapy z przebiegiem głównych dróg leśnych, szlaków komunikacyjnych oraz ilustrujących obszary leśne, w tym obszary chronione (rezerwaty przyrody).

Na bieżąco kontaktujemy się i uzgadniamy budowę sieci perymetrycznej oraz bariery ochronnej w obszarze strefy granicznej.

Leśnicy pomagają w usuwaniu przeszkód (drzew w pobliżu pasa granicznego) uniemożliwiających obserwację.

W trybie pilnym wspieramy Straż Graniczną w oczyszczaniu pasa granicznego na leśnych odcinkach granicy państwowej, poprawiając tym samym widoczności pasa.

Nadleśnictwa umożliwiają zakup drewna opałowego.

Przekazujemy też kontakty do miejscowych zakładów przerabiających drewno, zgłaszających możliwość wsparcia WP i nabycia drewna na cele opałowe.

 

Lasy Państwowe podejmą kroki prawne w sprawie tekstu w Gazecie Wyborczej. Zostanie przygotowany pozew o naruszenie dóbr osobistych.

 

Szczęść Boże i Darz Bór!

Andrzej Józef Nowak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Białymstoku

 

https://wyborcza.pl/7,162657,27833140,gdzie-sa-ludzie-ktorzy-jeszcze-niedawno-wzywali-pomocy-czy.html -> artykuł aut. Danuty Kuroń na portalu wyborcza.pl z 22 listopada 2021 r.