Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół

Pszczoła miodna apis mellifera w Puszczy Rominckiej

             Do działań, które są aktualnie podejmowane w Lasach Państwowych w celu ochrony pszczół zalicza się hasło „Pszczoły wracają do lasu”, realizowane już od 2017 roku, 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, czego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie pszczół w pozyskiwaniu żywności i występujące zagrożenia dla tych owadów.

              W szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się Polska, naturalnym środowiskiem bytowania pszczół miodnych pierwotnie był las. Pszczoły wchodziły w skład naturalnej fauny, a ich głównym zadaniem było zapylanie roślin, które występowały w tym zbiorowisku. Efektem pracy pszczół była wysoka bioróżnorodność środowiska leśnego a tym samym stabilność tego ekosystemu. Miejscem gnieżdżenia się pszczół były dziuple w starych drzewach, w których roje mogły zakładać gniazda.

               Dzięki pracy pszczół człowiek otrzymuje wiele surowców i produktów leśnych, które może następnie wykorzystywać zarówno w bezpośredniej postaci, jak i w przetwórstwie. Do produktów pszczelich zalicza się w szczególności jad pszczeli, mleczko pszczele i wosk pszczeli, które są bezpośrednim wytworem organizmów pszczół robotnic. Jednakże spośród produktów pszczelich wyróżnia się miód, propolis i pyłek kwiatowy (w postaci obnóży i pierzgi). Miód jest najbardziej znanym i rozpowszechnionym produktem pszczelim.

               Niemniej podstawową funkcją pszczół jest zapylanie roślin, czyli umożliwienie zapłodnienia kwiatów, dzięki czemu mogą zawiązać się nasiona. Poprzez swoją mozolną pracę zwiększają plony nasion, jak również poprzez krzyżowe zapylenie dają kolejnym pokoleniom roślin możliwość reprodukcji poprzez wytworzenie dorodnych osobników.

               Puszcza Romincka charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Bytuje tutaj wiele gatunków roślin miododajnych zapewniających właściwy rozwój rodzinom pszczelich oraz innym zapylaczom.

         Obszar Puszczy Rominckiej jest terenem bardzo przyjaznym dla zapylaczy. Jest to miejsce, gdzie pszczoły stosunkowo dobrze się rozwijają i są w stanie zgromadzić zbiory miodu towarowego powyżej przeciętnej w Polsce. Pozyskany miód stanowi cenny produkt, który jest poszukiwany przez konsumentów.