Aktualności Aktualności

Powrót

Szkolenie z różnorodności biologicznej

Szkolenie z różnorodności biologicznej

14 marca 2024r. w siedzibie Nadleśnictwa Gołdap odbyło się szkolenie dla naszych pracowników.

Szkolenie przeprowadziła dr Magdalena Marzec. Tematem spotkania było niezwykle ważne, a zarazem obszerne pojęcie różnorodności biologicznej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony dla nas czas i wiedzę, z jaką podzieliła się z nami Pani Magdalena.

 

Według Konwencji o różnorodności biologicznej (Convention on biological diversity, CBD) pojęcie „różnorodność biologiczna” oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz pomiędzy ekosystemami. Badania na temat utraty bioróżnorodności wskazują 5 głównych czynników, które mają na to wpływ:

 1. fragmentacja i utrata siedlisk,
 2. zanieczyszczenia,
 3. obce gatunki inwazyjne,
 4. zmiany klimatu,
 5. niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ich eksploatacja.


Od wielu lat Lasy Państwowe angażują się w działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Do takich działań należy tworzenie i utrzymywanie form ochrony przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wyróżnia takie formy jak:

 • rezerwaty przyrody,
 • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • parki narodowe,
 • pomniki przyrody,
 • parki krajobrazowe,
 • obszary natura 2000,
 • użytki ekologiczne,
 • obszary chronionego krajobrazu,
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 • stanowisko dokumentacyjne.

Zapraszamy do naszej zakładki o ochronie przyrody, gdzie jest więcej informacji na temat naszych działań dotyczących jej ochrony.