Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

      Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej. Składa się na to realizacja wielu celów, a jednym z nich jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania dziko żyjącym gatunkom zwierząt oraz minimalizacji szkód wyrządzanych w uprawach leśnych i rolnych.

 

L. p.

Województwo

OHZ, Koło łowieckie

Numer obwodu łowieckiego

Powierzchnia obwodu łowieckiego

Powierzchnia gruntów leśnych w obwodzie łowieckim  (ha)

(ha)

1

2

3

4

5

6

1

Warmińsko-Mazurskie

„Granica” Gołdap

5

5728

2013

2

Warmińsko-Mazurskie

„Granica” Gołdap

29

5488

1206

3

Warmińsko-Mazurskie

„Las” Gołdap

1

3584,06

327,66

4

Warmińsko-Mazurskie

„Las” Gołdap

32

6050,27

481,9

5

Warmińsko-Mazurskie

OHZ Gołdap

2

9997,35

6492,49

6

Warmińsko-Mazurskie

OHZ Gołdap

4

5236,49

3297,27

 

 

Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w szt.

 

Numer obwodu łowieckiego

Rodzaj urządzeń łowieckich

paśniki

lizawki

ambony

woliery

zagrody

inne

1

2

3

4

5

6

7

1

4

51

15

 

 

 

2

2

160

25

 

 

 

4

7

93

24

 

 

 

5

13

76

37

 

 

38

29

7

66

46

 

 

40

32

2

28

12

 

 

 

 

Powierzchnia poletek łowieckich, zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych oraz
liczba i łączna długość pasów zaporowych

 

Numer obwodu łowieckiego

Poletka łowieckie, łąki śródleśne i przyleśne, pasy zaporowe

Poletka łowieckie (ha)

Łąki śródleśne
i przyleśne (ha)

Pasy zaporowe

szt.

Łączna długość (km)

1

2

3

4

5

5

4.29

0.7

 

 

29

5.42

3.6

 

 

1

0,3

-

 

 

32

0,3

-

 

 

2

13

60

30

3

4

13

20

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczebność zwierzyny na 10.03.2022

Nr obwodu łowieckiego

Łoś

Jeleń szlachetny

Sarna

Dzik

Zając szarak

Kuropatwa

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

32

19

84

6

200

50

 

2

40

120

135

31

210

0

 

4

25

68

70

16

120

0

 

5

28

48

50

5

52

30

 

29

24

42

50

10

52

35

 

32

14

14

89

2

330

20

 

 

OFERTA ŁOWIECKA NADLEŚNICTWA GOŁDAP

WIĘCEJ O ŁOWIECTWIE