Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej to pas o szerokości od 0,5 km do 5 km otaczający Puszczę Romincką od wschodu i południa.

Obszary chronionego krajobrazu to jedna z form ochrony. Wyznaczane są obszary wyróżniające krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Istotne są wartościowe obszary, które mogą wpłynąć na możliwość zaspokojenia potrzeb z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Piękno miejscowego krajobrazu wyróżniono wyznaczeniem w zasięgu Nadleśnictwa aż pięciu Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy

Obszar o powierzchni całkowitej 30534 ha (616,26 ha na gruntach nadleśnictwa) został powołany na podstawie Rozporządzenie Nr 49 Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 108, poz. 1831). Położony na terenie powiatów węgorzewskich i gołdapskiego w gminach:
Budry, Węgorzewo, miasto Węgorzewo, Banie Mazurskie, Gołdap i miasto Gołdap.

Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo

Obszar o powierzchni całkowitej 3764,5 ha (1,87 ha na gruntach nadleśnictwa) powołany rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Grabowo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1339). Położony w województwie-mazurskim, w powiecie gołdapskim na terenie gminy Gołdap.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich

Obszar o powierzchni całkowitej 12 495,10ha (Nie obejmuje gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo) powołany rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71, poz. 1365).Obszar położony jest w powiecie gołdapskim na terenie gminy Gołdap oraz w powiecie oleckim na terenie gminy Kowale Oleckie.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki

Obszar o powierzchni całkowitej 5 994,50 ha (396,18 ha na gruntach nadleśnictwa) powołany rozporządzeniem Nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie   Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz.1338).   Obszar położony jest w powiecie gołdapskim na terenie gmin Gołdap oraz Dubeninki.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej

Obszar o powierzchni całkowitej 7 740,00 ha (920,86 ha na gruntach nadleśnictwa) powołany rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1346). Obszar położony jest w powiecie gołdapskim na terenie gmin Gołdap oraz Dubeninki.