Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

       W Polsce ochroną objętych jest ponad 700 gatunków roślin, ponad 250 gatunków grzybów i ponad 800 gatunków zwierząt. Celem ochrony jest zapewnienie przetrwania i zachowania właściwego stanu gatunków występujących w Unii Europejskiej oraz zachowanie bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochronie podlegają ostoje, stanowiska roślin lub grzybów objętych ochroną poprzez tworzenie stref ochronnych.

       W naszym nadleśnictwie licznie występują gatunki roślin i zwierząt chronionych.

Ochronie podlegają m.in :

Rośliny:

ochrona ścisła

 • wielosił błęktiny ( Polemonium caeruleum L.)
 • nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum L.)
 • brzoza niska (Betula humilis Schrank)
 • pełnik europejski (Trollius europaeus L.)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
 • lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

ochrona częściowa

 • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre L.)
 • czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.)
 • podkolan biały (Platanthera bifolia)

Zwierzęta:

 • kumak nizinny (Bombina bombina)
 • traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • żubr europejski (Bison bonasus)
 • wilk szary (Canis lupus)
 • bóbr europejski (Castor fiber)