Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

W Polsce ochroną objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i 801 gatunków zwierząt. Celem ochrony jest zapewnienie przetrwania i zachowania właściwego stanu gatunków występujących w Unii Europejskiej oraz zachowanie bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochronie podlegają ostoje, stanowiska roślin lub grzybów objętych ochroną poprzez tworzenie stref ochronnych.

W naszym nadleśnictwie licznie występują  gatunki roślin i zwierząt chronionych.

Ochroną podlegają m.in :

Rośliny:

ochrona ścisła

 • wielosił błęktiny ( Polemonium caeruleum L.)
 • nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum L.)
 • brzoza niska (Betula humilis Schrank)
 • pełnik europejski (Trollius europaeus L.)
 • pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
 • przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)
 • lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

ochrona częściowa

 • kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium (L.) Moench)
 • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
 • bagno zwyczajne (Rhododendron tomentosum Harmaja)
 • podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.)x
 • bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.)
 • czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.)

Zwierzęta:

 • kumak nizinny (Bombina bombina)
 • traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
 • rybołów (Pandion haliaetus)
 • bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla)
 • Żubr europejski (Bison bonasus)
 • Wilk szary  (Canis lupus)
 • Łoś euroazjatycki (Alces alces)
 • Bóbr europejski (Castor fiber)