Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Łowiecka

Zapraszamy wszystkich miłośników polowań do zapoznania się z ofertą łowiecką.

      Nadleśnictwo Gołdap oferuje polowanie w OHZ z możliwością zakwaterowania i wyżywienia w Osadzie leśnej w Żytkiejmach. Kontakt do Osady leśnej (87)615 97 03. Zapraszamy do galerii!

      Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP w Nadleśnictwie Gołdap prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie, oprócz polowania realizowane są także inne cele, związane z:

  • prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk,
  • wdrażaniem nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
  • hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa,
  • prowadzeniem badań naukowych.

      Szczegółowe informacje :

  1. Marcin Herbst tel.(87)615 49 62, kom. 723 555 152, e-meil: marcin.herbst@bialystok.lasy.gov.pl