Zanocuj w lesie

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Gołdap

„Zanocuj w Puszczy Rominckiej”

Nadleśnictwo Gołdap wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni 1500 ha, na którym miłośnicy buschraftu, surwiwalu, a także nocowania „na dziko” bez zbędnej infrastruktury będą mogli przenocować w lesie.
 
Lokalizacja widoczna jest również na mapie
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji  Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=(android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (w załączeniu)
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  • najbliższe miejsce na rozpalenie ogniska znajduje się przy wieży widokowej w Stańczykach > współrzędne geograficzne: N 54°17'48.3" E 22°38'55.7" oraz po zachodniej stronie jeziora Pobłędzie > współrzędne geograficzne: N 54°18'39.4" E 22°45'17.1". W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie - Milena Łabanowska e-mail: milena.labanowska@bialystok.lasy.gov.pl, nr tel.: 87615 49 61.
3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu
https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu : https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu.
UWAGA!!! Aktualnie zakaz wstępu ze względu na prace gospodarcze obowiązuje do odwołania w następujących oddziałach: 336t,  311g
6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  • zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac
7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (w załączeniu) oraz przesłanie go na adres e-mail :milena.labanowska@bialystok.lasy.gov.pl oraz na goldap@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Milena Łabanowska tel. 87615 49 61, milena.labanowska@bialystok.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Gołdap przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.
 
Wyznaczony obszar znajduje się w całości w strefie nadgranicznej. Przed przyjazdem proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami pobytu w strefie nadgranicznej: https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/uwaga-turysto-tourist/17323,Informacje-dla-turystowInformation-for-tourists.html