Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady sprzedaży drewna

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Gołdap odbywa się:

 - w biurze Nadleśnictwa Gołdap codziennie w godz. 7.30-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca,szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Marketingu w biurze Nadleśnictwa tel.: (87) 615 49 61 wew. 21,
 - w leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego.

Aktualny cennik znajduje się w Plikach do pobrania poniżej.