Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w nadleśnictwie jest prowadzona na podstawie planu urządzenia lasu.

Plan urządzania jest podstawowym dokumentem określającym  opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.  Sporządza się go na okresy dziesięcioletnie dla każdego z nadleśnictw. Wykonanie planu zleca dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych, a zatwierdza go minister środowiska.

Obecnie obowiązującym w Nadleśnictwie Gołdap jest plan urządzania lasu na lata 2015-2024.

Części planu urządzania lasu dostępne są na stronie BIP Nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-goldap/plan-urzadzenia-lasu

Aktualne i archiwalne dane o lasach Nadleśnictwa Gołdap można pobierać i przeglądać na stronach Banku Danych o Lasach :

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie  - dane do pobrania,

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - mapy online.