Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Pomnikami zostają twory żywej i nieożywionej przyrody, które są wartościowe pod względem historycznym, naukowym, przyrodniczym, kulturowym, krajobrazowym oraz takie, które wyróżniają się indywidualnymi cechami. Są to: drzewa, aleje drzew, krzewy, głazy narzutowe, wodospady, skały, jaskinie, czy źródła.

Pomniki przyrody muszą spełniać kryteria, które są opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 17 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

W Polsce jest ponad 31tys. takich obiektów. Rejestr form ochrony przyrody jest aktualizowany na bieżąco i dostępny pod linkiem crfop.gdos.gov.pl

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i w otulinie można zobaczyć 22 pomniki przyrody. 11 pomników występuje na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo. 3 obiekty to pomniki gatunków obcych (żywotnik olbrzymi, sosna wejmutka, jodła) oraz 2 należą do gatunków niewystępujących naturalnie na naszym terenie (buk zwyczajny).

Warto zobaczyć:

- aleję jarząbów szwedzkich przy drodze Błąkały-Stańczyki,

- aleję dębów szypułkowych przy budynku dawnego nadleśnictwa w Żytkiejmach,

- „Dworzanina" – sędziwego dęba szypułkowego znajdującego się w parku podworskim w Bludziach,

- grupę 7 buków – w Puszczy Rominckiej przy zielonym szlaku turystycznym,

- lipę odroślową – grupę 12 drzew zrośniętych u podstawy w Puszczy Rominckiej przy szlaku rowerowym „Śladami Rominckich Jeleni".