Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

      Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i w jego otulinie zobaczyć można 22 pomniki przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa, ale także 6 grup drzew, 2 aleje, szpaler oraz 4 głazy narzutowe.

      Warto zobaczyć:

  • aleję 229 jarząbów szwedzkich przy drodze Błąkały-Stańczyki,
  • aleję 19 dębów szypułkowych przy budynku dawnego nadleśnictwa w Żytkiejmach, 
  • „Dworzanina" – sędziwego dęba szypułkowego znajdującego się w parku podworskim w Bludziach, 
  • grupę 7 buków – w Puszczy Rominckiej w oddziale 80, przy zielonym szlaku turystycznym,
  • lipę odroślową – grupę 12 drzew zrośniętych u podstawy w Puszczy Rominckiej w oddziale 371, przy szlaku rowerowym „Śladami Rominckich Jeleni".